Disclaimer

DISCLAIMER
Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de vormgeving en inhoud van deze website komt toe aan VoetbalOnTour.nl. en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u op verschillende manieren met ons in contact treden:

Telefonisch:
040-2489026

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.

Via ons contactformulier:

Schriftelijk:

VoetbalOnTour.nl
Bisschop Bekkerslaan 32
5628 RC Eindhoven